You are here:   Chính sách đào tạo
  • CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

  • Với phương châm: “Phát triển bạn là trách nhiệm của chúng tôi”
    thì việc nâng cao kỹ năng, cải thiện môi trường làm việc và thăng tiến là điều tiên quyết được đặt lên hàng đầu với chính sách phát triển nguồn nhân lực tại BHV. Các khóa đào tạo, phát triển từ cơ bản đến nâng cao như: đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo chuyên đề, đào tạo nội bộ được tổ chức hàng năm định kỳ thường xuyên tại BHV.

    Bên cạnh đó, BHV còn tập trung xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chức danh, chương trình đào tạo CBNV tài năng, chương trình đào tạo quy hoạch và phát triển theo lộ trình nghề nghiệp, tạo điều kiện cho mọi CBNV có cơ hội phát triển nghề nghiệp tại BHV một cách tốt nhất.    Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: